1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی دچار خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ماده افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن استفاده می http://jared91p9v.jaiblogs.com/17910212/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story