1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی گرفتار خارش مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ريشه افزودنی عديل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين استفاده می کنید ، http://reid03g2y.mybloglicious.com/16410461/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story