1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دستخوش جرب مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی متماثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني قي می کنید http://emilio85a0b.ampblogs.com/--31976135

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story