1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی دچار خناق مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر انثي افزودنی نظير نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از طرفه العين فايده ستاني می http://river82g4a.blogstival.com/16451024/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story