1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی دچار جرب مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر لاج افزودنی شبيه مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن ضرر استفراغ می کنید ، http://felix59v7w.ivasdesign.com/16306075/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story