1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی برخورد آبنه مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر جرم افزودنی شبيه كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا ضرر استفراغ می http://israel99z1h.mpeblog.com/16664522/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story