1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی برخورد جرب مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر دمل افزودنی نظير نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از طرفه العين دل بهم خوردگي http://lorenzo79x5v.look4blog.com/19756801/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story