1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی گريبانگير خارش مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی متماثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل دل بهم خوردگي http://hector70p1g.blogocial.com/--26621583

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story