1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی گريبانگير گر مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر آب افزودنی مثابه مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال ضرر استفراغ می کنید http://titus00i6s.articlesblogger.com/16499574/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story