1

ریاضی فیزیک شیمی زیست شناسی بلبل فایل

News Discuss 
ریاضی ل اول مقدمات و مفاهیم اساسی بلبل فایل n1.1 مقدمه ریاضی n1.2 مفاهیم اساسی بلبل فایل n1.3 خانواده توزیع های نمایی n1.4 آزمایشهای چند جمله ای n1.5 آزمون فرضها nفصل دوم. داده های رسته ای و مدل های لگ خطی n2.1 داده های رسته ای n2.2 ریاضی جدول های http://filebolbol.fileina.com/cat-34-zist-shenasi.aspx

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story