1

ناخن

News Discuss 
سه روز پیش غسل انجام دادم و امروز روزه گرفتم و متوجه شدم روی ناخن شست پام مقداری لاک به اندازه یه قطره خیلی کوچک و کمرنگ و واقعا ناچیز وجود داره. ... اگرمکلف بعد از انجام دادن غسل بر روی یکی از اعضای بدن مانعی را مشاهده کرد برای http://gregoryr1235.xzblogs.com/18532989/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story