1

26 مجموعه شعر جدید توسط LGBTQIA + نویسندگان برای جستجوی نگاه در سال 2019

News Discuss 
اگر تا به حال به کابوس و اندیشه های شبانه خود نگاه کرده اید ، باید شعر بیشتری بخوانم ، اکنون زمان مناسب برای شروع کار در گسترش افق خواندن شماست. امسال 26 مجموعه شعر جدید LGBTQIA + را برگزیده ام ، بنابراین می توانید ساخت لیست خواندن خود را http://download-iranian-history-book.niloblog.com/p/5/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-LGBTQIA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story