1

دوباره "دروغ های بزرگ بزرگ" را دوباره در میان جنبش #MeToo دوباره خواندم - و این رمان را کاملاً برای من تغییر داد

News Discuss 
اگر شما در حال حاضر توسط نمی دانم، دروغ بزرگ کمی ، رمان روده سنگ زنی نویسنده لیانه موریارتی در مورد ثروت، مادر و خشونت خانگی، اولین بار در سال 2014. HBO سازگاری منتشر شد - اگر شما آن را از دست رفته، با بازی نیکول کیدمن، ریس ویترسپون ، http://download-iranian-history-book.niloblog.com/p/9/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-MeToo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story