1

انتقال دهنده‌‌ عصبی

News Discuss 
ارتباط بین دو نورون در شکاف سیناپسی (شکاف کوچک بین سیناپس‌های نورون‌ها) اتفاق می‌افتد. به طور خلاصه در این ارتباط، سیگنال‌های الکتریکی که در امتداد آکسون حرکت کرده‌اند از طریق انتشار انتقال دهنده‌های عصبی به مواد شیمیایی تبدیل می‌شوند و باعث ایجاد پاسخ خاص در نورون گیرنده می‌شوند. انتقال دهنده‌‌ https://padidesalamat.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story