1

روایت درمانی

News Discuss 
یک روایت از زندگی تان را در نظر بگیرید که در آن شما قهرمان زندگی خودتان هستید نه یک قربانی. بسته به مخاطب شما،حالت روحی تان و این احساس که آیا در آغاز، وسط یا انتهای مهم ترین قصه تان (زندگی تان) قرار دارید، این احتمال وجود دارد که داستانی https://padidesalamat.ir/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story