1

Thiết bị thể hình Fundamentals Explained

News Discuss 
Application: Chương trình ứng dụng, chương trình công việc được thiết kế để tiện lợi cho người sử dụng như một hệ bảng lương hay bộ xử lý từ ngữ. Audit trail: Vết kiểm tra. bản ghi lại các hoạt động máy tính chỉ những gì được thực Helloện và http://dngcthhnh04825.collectblogs.com/7136413/sang-d-ng-c-th-h-nh-fundamentals-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story